wróć do listy aktualności
data.title
12/29/2023 Aktualności

Uwaga! Zmiana regulaminu!

Drodzy Klienci!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.12.2023 r. treść naszego regulaminu została zaktualizowana.

Zmiany dotyczą zapisów:

Pkt 9.3.

Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji podana jest w złotych polskich i jest ceną łączną, to jest zawiera podatki, koszty dostawy, odbioru, opłaty (w tym obowiązkową opłatę za opakowania jednorazowe, o której mowa w  punkcie 9 ust. 4 ppkt a Regulaminu i inne koszty konieczne do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej informacja o łącznej cenie podawana jest Klientowi za jej pomocą przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.

Pkt 9.4.

Informacja Usługodawcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - Usługodawca przestrzega przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. 2001 Nr 63, poz. 639, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm., dalej jako „Ustawa o gospodarowaniu odpadami”) i w związku z tym informuje, że zgodnie z art. 3b Ustawy o gospodarowaniu odpadami:

  1.        a. od 1 stycznia 2024 r. pobiera opłaty od Klienta (użytkownika końcowego) nabywającego produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do Ustawy o gospodarowaniu odpadami będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez Usługodawcę w te produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami – opłaty te są wliczone w cenę Usługi.

Wycofano także zapis w pkt 10.8.

Nieopłacone Zamówienia, po upływie 10 (dziesięciu) dni od dnia ich złożenia, są automatycznie anulowane.