MenuBody Chief

. . . . .
Keto Diet

Keto Diet

1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Low GI Vege Diet

Low GI Vege Diet

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Economy Box Diet

Economy Box Diet

1200, 1500, 1900, 2200 kcal

Menu Selection 3 Meals Diet

Menu Selection
3 Meals Diet

900, 1100, 1300, 1450, 1700, 2100 kcal

Menu Selection 5 Meals Diet

Menu Selection
5 Meals Diet

1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 kcal

IF Lactose & Gluten Free Diet

IF Lactose & Gluten Free Diet

1250, 1500, 1750, 2000 kcal

IF Vegan Diet

IF Vegan Diet

1250, 1500, 1750, 2000 kcal

Vegan Diet

Vegan Diet

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Standard Diet

Standard Diet

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Sport Diet

Sport Diet

2000, 2500, 3000, 4000 kcal

Vege Diet

Vege Diet

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Vege + Fish Diet

Vege + Fish Diet

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Lactose & Gluten Free Diet

Lactose & Gluten Free Diet

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Low GI Diet

Low GI Diet

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Fit Mammy Diet

Fit Mammy Diet

1750, 2000, 2250, 2500 kcal

Soft Diet

Soft Diet

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Less Carb Diet

Less Carb Diet

1500, 1750, 2000, 2500, 3000 kcal

Office Box Standard Diet

Office Box Standard Diet

1000, 1250, 1500 kcal

Office Box Vege Diet

Office Box Vege Diet

1000, 1250, 1500 kcal