MenuBody Chief

. . . . .
Dieta Keto

Dieta Keto

1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Dieta Low IG Vege

Dieta Low IG Vege

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Dieta Economy Box

Dieta Economy Box

1200, 1500, 1900, 2200 kcal

Dieta Wybór Menu 3 Posiłki

Dieta Wybór Menu
3 Posiłki

900, 1100, 1300, 1450, 1700, 2100 kcal

Dieta Wybór Menu 5 Posiłków

Dieta Wybór Menu
5 Posiłków

1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 kcal

Dieta IF Lactose & Gluten Free

Dieta IF Lactose & Gluten Free

1250, 1500, 1750, 2000 kcal

Dieta IF Vegan

Dieta IF Vegan

1250, 1500, 1750, 2000 kcal

Dieta Vegan

Dieta Vegan

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Dieta Standard

Dieta Standard

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Dieta Office Box Vege

Dieta Office Box Vege

1000, 1250, 1500 kcal

Dieta Sport

Dieta Sport

2000, 2500, 3000, 4000 kcal

Dieta Vege

Dieta Vege

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Dieta Vege + Fish

Dieta Vege + Fish

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Dieta Lactose & Gluten Free

Dieta Lactose & Gluten Free

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Dieta Soft

Dieta Soft

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Dieta Low IG

Dieta Low IG

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 kcal

Dieta Less Carb

Dieta Less Carb

1500, 1750, 2000, 2500, 3000 kcal

Dieta Fit Mammy

Dieta Fit Mammy

1750, 2000, 2250, 2500 kcal

Dieta Office Box Standard

Dieta Office Box Standard

1000, 1250, 1500 kcal