Twój kalkulator BMI

Kalkulator BMI - wskaźnik określający prawidłowość masy ciała w stosunku do wzrostu

. . . . .

0,00

Wskaźnik BMI – co to?

Wskaźnik BMI (body mass index) określa zależność między wzrostem, a masą ciała człowieka. Opiera się on na założeniu, że masa człowieka rośnie w sposób proporcjonalny do kwadratu jego wzrostu.

Jak obliczyć BMI?

Obliczanie wskaźnika masy ciała BMI jest niezwykle proste. Znając wartość swojego wzrostu w metrach oraz masę ciała wyrażoną w kilogramach wystarczy zastosować równanie matematyczne bazujące na ilorazie wyżej wymienionych wartości. Otrzymany wynik należy interpretować według tabeli klasyfikacyjnej, aktualnie określanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Interpretacja wyniku jest niezwykle pomocna przy monitorowaniu BMI u dorosłych, jednak wskaźnik nie ma zastosowania w przypadku dzieci, kobiet w ciąży, sportowców oraz osób starszych.

Jak interpretować wynik BMI?

Aby prawidłowo interpretować wyniki kalkulatora BMI należy mieć na uwadze, że indeks masy ciała nie bierze pod uwagę naszej płci, wieku, ogólnej budowy oraz składu ciała. Nie zawsze więc otrzymany wynik odzwierciedli realny stosunek masy ciała do wzrostu.

Wskaźnik BMI sprawdza się doskonale jako sposób na stałe monitorowanie globalnych zmian w problemach zdrowotnych populacji.

Kalkulator BMI od Body Chief pozwala natomiast na sklasyfikowanie stosunku masy ciała do wzrostu do poszczególnych kategorii, takich jak wygłodzenie, wychudzenie, niedowaga, pożądana masa ciała, nadwaga oraz otyłość I, II lub III stopnia.