Jak działamy

I ZAMÓWIENIE

Składając zamówienie Klient ma możliwość wyboru zestawu spośród poniższych propozycji:

 • Dieta Standard (1000 kcal lub 1250 kcal lub 1500 kcal lub 1750 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal)- 5 posiłków dziennie

 • Dieta Sport (2500 kcal lub 3000 kcal lub 4000 kcal) – 5 posiłków dziennie

 • Dieta Wege (1000 kcal lub 1250 kcal lub 1500 kcal lub 1750 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal)- 5 posiłków dziennie

 • Dieta Wege + Fish (1000 kcal lub 1250 kcal lub 1500 kcal lub 1750 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal)- 5 posiłków dziennie

 • Dieta Gluten free (1000 kcal lub 1250 kcal lub 1500 kcal lub 1750 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal)- 5 posiłków dziennie

 • Dieta Lactose free (1000 kcal lub 1250 kcal lub 1500 kcal lub 1750 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal)- 5 posiłków dziennie

 • Dieta Lactose & Gluten free (1000 kcal lub 1250 kcal lub 1500 kcal lub 1750 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal)- 5 posiłków dziennie

 • Dieta Low IG (1000 kcal lub 1250 kcal lub 1500 kcal lub 1750 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal)- 5 posiłków dziennie

 • Dieta Fit Mammy (1700 kcal lub 2000 kcal lub 2300 kcal lub 2500 kcal)- 5 posiłków dziennie

 • Dieta Junior (1500 kcal)- 3 posiłki dziennie

 • Dieta Soft (1000 kcal lub 1250 kcal lub 1500 kcal lub 1750 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal)- 6 posiłków dziennie

 1. Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej www.bodychief.pl.

 2. Przykładowe menu wraz z oznaczeniem alergenów znajduje się na stronie internetowej www.bodychief.pl w zakładce "Menu na dziś" oraz "Menu na jutro".

 3. Każda dieta z oferty Body Chief Catering Dietetyczny to zestaw kolejno 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Wyjątek stanowi dieta Junior, która składa się z 3 posiłków: śniadanie, drugie śniadanie, lunch.

 4. Menu znajdujące się na stronie internetowej www.bodychief.pl jest przykładowe.

 5. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości oraz wartości energetycznej posiłku wraz z warunkami przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo Body Chief Catering Dietetyczny wraz z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko oraz adres i godzina dostawy oraz z rodzajem diety.

 6. W przypadku diety z obostrzeniami, czyli z produktami wykluczonymi z diety, stosowana jest etykieta uniwersalna „Posiłek spersonalizowany”

 7. Wszelkie obostrzenia rozpatrywane są indywidualnie. Każda dieta wyróżnia się własną specyfiką, zatem nie każdy produkt może zostać z niej wykluczony. W razie pytań lub wątpliwości, czy określony produkt może być wyłączony z danej diety prosimy o kontakt.

 8. Dieta testowa to jednodniowy zestaw, umożliwiający Klientowi sprawdzenie jak wygląda i smakuje dieta Body Chief Catering Dietetyczny. Jest to taki sam zestaw, jaki otrzymują inni Klienci danego dnia w danej diecie lecz opatrzona jest niższą ceną.

 9. Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie.

 10. Formy kontaktu z Biurem Obsługi Klienta:

 • Kontakt telefoniczny pod wybranym numerem telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 06:00 – 14:00.

 • Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Adresy i numery kontaktowe wskazane są na stronie w zakładce „kontakt”.

II DOSTAWA

 1. W przypadku weekendów catering dostarczany jest od razu na dwa dni, na sobotę i niedzielę. Istnieje możliwość zamówienia cateringu tylko na sobotę. W niedzielę dostawy nie są realizowane.

III ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 14:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia. Po godzinie 14:00 żadna zmiana nie będzie możliwa.

 2. O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Body Chief Catering Dietetyczny telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.

 3. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

 4. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę.

 5. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.