wróć do listy aktualności
data.title
6/16/2024 Aktualności

Planowana zmiana regulaminu

Drodzy Klienci!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01.07.2024 r. treść naszego regulaminu ulegnie zmianie.

Zmiany dotyczą zapisów o zapewnieniu dostępności opakowań alternatywnych, w związku z czym:

 

- pkt 9) ust. 3 regulaminu otrzyma następującą treść:

3. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji podana jest w złotych polskich i jest ceną łączną, to jest zawiera podatki, koszty dostawy, odbioru, opłaty (z zastrzeżeniem jednak opcjonalnej opłaty za opakowanie alternatywne, o którym mowa w punkcie 9 ust. 4 Regulaminu, gdy opłata za to opakowanie alternatywne jest w pierwszej kolejności uwidoczniona osobno w trakcie składania Zamówienia, a następnie w razie wyboru takiej opcji przez Klienta łącznie z ceną Usługi w podsumowaniu całego Zamówienia) i inne koszty konieczne do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej informacja o łącznej cenie podawana jest Klientowi za jej pomocą przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.

 

- w pkt 9) ust. 4 regulaminu otrzyma następującą treść:

4. Usługodawca zapewnia dostępność opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – Klient, który chciałby otrzymać Dietę w opakowaniu alternatywnym, o którym mowa w zdaniu poprzednim (Usługodawca zapewnia w tym wypadku opakowania celulozowe nadające się do części Diet lub szklane nadające się do wszystkich Diet) ma możliwość zaznaczenia dostępnej opcji w trakcie składania Zamówienia. Opakowania alternatywne są dodatkowo płatne zgodnie z informacją podaną w procesie Zamówienia. Usługodawca nie odbiera, nie przyjmuje i nie wykorzystuje ponownie opakowań alternatywnych dostarczonych uprzednio Usługobiorcy – Usługobiorca ma możliwość korzystania z nich ponownie we własnym zakresie.