Regulamin

Regulamin z dnia 27.10.2016r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO BODY CHIEF

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Marcin Mazurka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BC Kulinaria Marcin Mazurek przy ul. Polskiej 13 w Poznaniu 60-595, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań pod NIP 782-23-17-755, REGON 300313669, zwanym dalej „Body Chief Catering Dietetyczny”.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

 • Usługi
       
  - Przygotowanie i dostarczanie przez Body Chief Catering Dietetyczny posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego
 • Klient
       
  - Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
  1. Dieta standard (1000 kcal lub 1500 kcal lub 2000 kcal)- 5 posiłków dziennie
  2. Dieta gluten free (1000 kcal lub 1500 kcal lub 2000 kcal)- 5 posiłków dziennie
  3. Dieta lactose free (1000kcal lub 1500kcal lub 2000 kcal)- 5 posiłków dziennie
  4. Dieta gluten& lactose free (1000 kcal lub 1500 kcal lub 2000 kcal)- 5 posiłków dziennie
  5. Dieta wege (1000 kcal lub 1500 kcal lub 2000 kcal)- 5 posiłków dziennie
  6. Dieta wege +fish (1000 kcal lub 1500 kcal lub 2000 kcal)- 5 posiłków dziennie
  7. Dieta sport (3000 kcal lub 4000 kcal) – 5 posiłków dziennie
  8. Dieta junior (1500 kcal)- 3 posiłki dziennie
 2. Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej www.bodychief.pl.
 3. Przykładowe menu wraz z oznaczeniem alergenów znajduje się na stronie internetowej www.bodychief.pl w zakładce "Menu na dziś" oraz "Menu na jutro".
 4. Każda dieta z oferty Body Chief Catering Dietetyczny to zestaw kolejno 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Wyjątek stanowi dieta junior, która składa się z 3 posiłków: śniadanie, drugie śniadanie, lunch.
 5. Menu znajdujące się na stronie internetowej www.bodychief.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.
 6. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości oraz wartości energetycznej posiłku wraz z warunkami przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo Body Chief Catering Dietetyczny wraz z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko oraz adres i godzina dostawy oraz z rodzajem diety.
 7. W przypadku diety z obostrzeniami, czyli z produktami wykluczonymi z diety, stosowana jest etykieta uniwersalna „Posiłek spersonalizowany”
 8. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Body Chief Catering Dietetyczny („Cennik”), dostępnym pod adresem www.bodychief.pl (zakładka „cennik”)
 9. Dieta testowa to jednodniowy zestaw, umożliwiający Klientowi sprawdzenie jak wygląda i smakuje dieta Body Chief Catering Dietetyczny. Jest to taki sam zestaw, jaki otrzymują inni Klienci danego dnia w danej diecie lecz opatrzona jest niższą ceną.
 10. Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie.
 11. Każda kolejna próba złożenia zamówienia na dietę testową zostanie odrzucona.

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  1. Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.bodychief.pl w panelu klienta ( po uprzedniej rejestracji w bazie klientów) dostępny przez 24h na dobę.
  2. Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres odpowiedni do lokalizacji zamówienia:
   Poznań i wybrane okolice: poznan@bodychief.pl,
   Warszawa i wybrane okolice: warszawa@bodychief.pl,
   Katowice i wybrane okolice: katowice@bodychief.pl,
   Kraków i wybrane okolice: krakow@bodychief.pl,
   Wrocław i wybrane okolice: wroclaw@bodychief.pl,
   Szczecin i wybrane okolice: szczecin@bodychief.pl,
   Bydgoszcz i wybrane okolice: bydgoszcz@bodychief.pl,
   Toruń i wybrane okolice: torun@bodychief.pl,
   Łódź i wybrane okolice: lodz@bodychief.pl,
   Trójmiasto i wybrane okolice: trojmiasto@bodychief.pl,
   Gorzów Wielkopolski i wybrane okolice: gorzowwlkp@bodychief.pl,
   Legnica i wybrane okolice: legnica@bodychief.pl,
   Koszalin i wybrane okolice: koszalin@bodychief.pl,
   Lubin i wybrane okolice: lubin@bodychief.pl,
   Zielona Góra i wybrane okolice: zielonagora@bodychief.pl.
   Skrzynki mailowe obsługiwane od poniedziałku do piątku od 6:00 do 18:00 oraz w soboty od 6:00 do 14:00.
  3. Telefonicznie z potwierdzeniem mailowym klienta pod nr tel:
   Poznań i wybrane okolice: +48 607 414 441,
   Warszawa i wybrane okolice: +48 727 444 401,
   Katowice i wybrane okolice: +48 727 444 405,
   Kraków i wybrane okolice: +48 727 444 408,
   Wrocław i wybrane okolice: +48 727 444 403,
   Szczecin i wybrane okolice: +48 727 444 413,
   Bydgoszcz i wybrane okolice: +48 727 444 409,
   Toruń i wybrane okolice: +48 727 444 409,
   Łódź i wybrane okolice: +48 727 444 402,
   Trójmiasto i wybrane okolice: +48 727 444 412,
   Gorzów Wielkopolski i wybrane okolice: +48 727 444 433,
   Legnica i wybrane okolice: +48 727 444 403,
   Koszalin i wybrane okolice: +48 727 444 400,
   Lubin i wybrane okolice: +48 727 444 403,
   Zielona Góra i wybrane okolice: +48 727 444 433
   Czynnym od poniedziałku do piątku od 6:00 do 18:00 oraz w soboty od 6:00 do 14:00.
   Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pośrednictwem panelu klienta na stronie internetowej www.bodychief.pl. Nie akceptujemy kontaktu za pośrednictwem SMS.
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
 3. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 14.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę potwierdzenia płatności na adres mailowy oddziału, w mieście w którym zamawiany jest catering.
 5. Godzina 14:00 w wyżej wymienionym punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.
 6. W przypadku nieprzestrzegania pkt. 5 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.
 7. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.
 8. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Body Chief Catering Dietetyczny o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 9. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia - także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Body Chief Catering Dietetyczny za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Body Chief o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 14:00 na 1 dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy
  2. za pośrednictwem udostępnionego przez Body Chief Catering Dietetyczny na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line)
  3. bonem zakupionym bądź otrzymanym od Body Chief Catering Dietetyczny, zwanym dalej voucherem lub kartą podarunkową.
 2. Za dzień płatności uważany jest:
  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie
  2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Body Chief Catering Dietetyczny potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli Body Chief Catering Dietetyczny otrzyma takie potwierdzenie do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę.
 3. Body Chief Catering Dietetyczny uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Body Chief Catering Dietetyczny za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Body Chief Catering Dietetyczny ) kwotą należności.

§6 Dostawa

 1. W przypadku weekendów catering dostarczany jest od razu na dwa dni, na sobotę i niedzielę. Istnieje możliwość zamówienia cateringu tylko na sobotę. W niedzielę dostawy nie są realizowane.
 2. Dostawy mogą odbywać się w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Catering dietetyczny Body Chief może planować dostawy w innym systemie, niż standardowo tj. codziennie z wyjątkiem niedziel, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.
 3. Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 2:00- 9:00
 4. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.14:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 5. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy BC Kulinaria Marcin Mazurek (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Body Chief Catering Dietetyczny wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 14: 00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.
 3. O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Body Chief Catering Dietetyczny telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Body Chief Catering Dietetyczny) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.
 6. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę.
 7. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.

§8 REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja") w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja" po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: reklamacje@bodychief.pl
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Body Chief Catering Dietetyczny poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 6. W razie stwierdzenia przez Body Chief Catering Dietetyczny , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Body Chief Catering Dietetyczny poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Body Chief Catering Dietetyczny , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Body Chief Catering Dietetyczny należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Body Chief Catering Dietetyczny.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Marcin Mazurek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BC Kulinaria Marcin Mazurek przy ul. Polskiej 13 w Poznaniu 60-595, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań pod NIP 782-23-17-755, REGON 300313669. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z konsultantem Cateringu Dietetycznego Body Chief. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.